Házirend

Dresscode

Általános érvényű, hogy az Oceano The Club teljes területén causal dresscode van érvényben. Napközben, különösen pedig a nyári hónapokban lazább öltözetet is elfogadunk. Ennek azonban mindig az alkalomhoz illőnek kell lennie.
20 óra után a következő szabályozás van érvényben: a vállnak nagyra becsült férfi ügyfeleinknél fedve kell lennie. Ebben a tekintetben nem fogadunk el „izompólót”, tank felső, alsó trikóing vagy hasonlókat. Rövid nadrágot és pólók rövid ujjú megengedettek.

Dohányzás

A dohányzás törvényi okokból kizárólag az arra kijelölt „dohányzóban” és az erkélyeken engedélyezett az „Oceano The Club” épületében. Ezen zónákon kívül a dohányzás tilos.

Alkohol

Az erősen alkoholizált vendégeket visszafordítják a bejáratnál. Azon vendégek, akik a Club területén fogyasztanak alkoholt és negatív módon tűnnek fel, felkérik a Clubból való távozásra.

Kábítószerek

Kábítószerek és narkotikumok használata és birtoklása szigorúan tilos. Ennek megsértése az „Oceano The Club“ területéről való végleges kitiltást vonja maga után.

Fényképek és videók (mobiltelefonok)

A mobiltelefonok használata engedélyezett a Club területén. Szigorúan tilos azonban fényképeket vagy videókat készíteni, különösen a vendégekről és a modellekről. A kamerák használata általánosan tilos.

Viselkedési szabályok

Az „Oceano The Club“ területén minden féltől megfelelő viselkedés megkívánt. Mind a látogatóink, mind modelljeink, különösen pedig a személyzet tiszteletteljes kölcsönös bánásmódot követel meg. Minden feltűnő viselkedés, különösen a modelleket érő támadások esetén azonnali jelentést kérünk. Aki az „Oceano The Club“ épületében másokkal nem megfelelő tisztelettel bánik, az kizárásra kerül és belépési tilalom alá kerül. Ez különösen vonatkozik azon látogatókra, akik a modelljeinket nem megfelelően kezelik.

Kapcsolat

Modelljeink tevékenysége független és a látogatókat saját maguk választják ki. Ez mind a házban, mind a Kontaktbarnál való tartózkodás esetén fennáll.

Tartózkodás

14:00 és 19:00 óra között a látogatók a Kontaktbarnál nyugodt légkört élvezhetnek. Ebben az időszakban a modellek a látogatókhoz csak diszkrét módon közeledhetnek és megfelelő távolságban kell tartózkodniuk. A kapcsolatfelvétel választása ebben az időszakban kizárólag a látogatókon múlik. 19:00 óra után bármilyen kapcsolatfelvétel engedélyezett.

Feltételek a modellek és látogatók között

A modellek és látogatók közötti kapcsolat nem feltételhez kötött. Elvárt azonban a rendes és civilizált viselkedés. A fentiek megsértése esetén mind a modelleket, mind a látogatókat rendre intjük. A házirend durva megsértése esetén a modelleknek és/vagy a látogatóknak első felszólításra el kell hagyniuk a házat. Ebben az esetben a biztonsági személyzet mind a modelleket, mind a látogatókat diszkrét módon a ház elhagyására szólítja fel. Kivételeket nem teszünk.Telefonszámok cseréje engedélyezett, amennyiben mindkét fél beleegyezik.

Kötelezettségei

A modellek és a látogatók között nem állnak fenn kötelezettségek. A modellek nem rendelkeznek kötelezettségekkel a látogatókkal szemben. A látogató azonban köteles a modelleknek a szolgáltatásokért a megállapodás szerinti díjat megfizetni. A modellek a díj meghatározása során szabadon döntenek és az „Oceano The Club“ szokványos módszerei és árai kizárólag iránymutatást adnak.

Gázsi modelljeink számára

A látogató elfogadja a modell díjazását az első megállapodás szerint. Ha a látogató fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor az „Oceano The Club“ megfelelő lépéseket tesz a fizetés teljesítéséért, melynek során igény esetén akár az illetékes hatóságokhoz (rendőrség) is fordulhat. Az „Oceano The Club“ ennek során fenntartja a jogot arra, hogy a látogatókat a rendőrség megérkezéséig a helyszínen tartsa.

Szobák látogatása

A modellek szobáiban való látogatás bármikor engedélyezett, ezekre azonban a személyzetünk felügyelete vonatkozik, különös tekintettel a biztonsági személyzet szokványos nyitvatartási (Kontaktbarnál) idejeire. A látogatók mind a Kontaktbartól, mind a recepciótól kizárólag a modellek kíséretében közlekedhetnek az épületben. A látogatások végeztével vissza kell kísérni őket a recepcióhoz. A látogatók a modellek kísérete nélkül nem hagyhatják el a szobákat!

Recepció

Recepciónk minden napszakban és éjszaka is, az év 365 napján üzemel.

Belépési árak

A Kontaktbarnál nyitvatartási ideje alatt a látogatóknak az „Oceano The Club“ árlistája szerinti szokványos belépési díjat kell fizetnie. Ez abban az esetben is fennáll, ha nem látogatják meg a Kontaktbarnál. Az italokra a látogató mindenképpen jogosult és a jogosultság átruházható.

Videós felügyelet

Az „Oceano The Club“ általános helyiségei, valamint a ház közvetlen környezete folyamatos kamerás megfigyelés alatt áll (ez alól csak a vendégszobák és a szaniter helyiségek képeznek kivételt). Modelljeinnek és a látogatóknak kifejezetten el kell fogadniuk a felügyelet ezen fajtáját!

Kitiltás

Az „Oceano The Club“ ezenfelül fenntartja a jogot arra, hogy egyes látogatóknak megtagadja a belépést a Kontaktbarnál területére és/vagy a modellek szobáiba. Ez különösen fennáll már feltűnő viselkedésű vagy kábítószerek hatása alatt álló látogatók számára, ill. olyan személyek számára, akik nyilvánvalóan közvetlen vagy közvetett kapcsolatban állnak a modellekkel.

Jogi állapot

Az „Oceano The Club“ a jelenlegi kantonális törvényhozás szerint egy „Erotikus helyi“. A látogatók és modellek elfogadják az „Oceano The Club“ házirendjét, még akkor is, ha arról nem szereztek külön részletekben tudomást!

Kondom viseletének kötelezettsége

Az „Oceano The Club“ területén kondom használatának kötelezettsége áll fenn. Ennek megsértése mind a modellek mind a látogatók részéről az „Oceano The Club“ területéről való kitiltást vonja maga után. Ennek megsértését az „Oceano The Club“ köteles jelenteni az illetékes hatóságoknál!

Általános tudnivalók

Minden itt fel nem sorolt szabály és feltétel, melyek a mindennapok során és az együttélés során előfeltételek és magától értetődők, természetesen külön közzététel nélkül is érvényben vannak. Itt külön le nem írt és nem alkalmazott szabályok is érvényben vannak. A személyzet (The Team) utasításait, –különös tekintettel a cégvezetés (Club Manager) utasításaira, – mind a modelleknek, mind a látogatóknak kötelező betartaniuk.

További

A továbbiakban az országos, a szövetségi és a községi törvényi rendelkezések és a svájci jogrend rendelkezései vannak érvényben.